Gevraagd:

  • land voor de teelt van aardappelen of maïs
  • (plantaardige) co-substraten voor biovergisting
  • Gescheiden vaste rundveemest

Aangeboden:

  • snijmaïs
  • vloeibare digestaat incl. analyse
  • gehygiëniseerde digestaat voor export (steekvast)
  • rundveedrijfmest