Goed Nest Kippen

Agro Giethoorn heeft drie stallen, waarin op dit moment zo’n 115.000 Goed Nest Kippen worden gehouden. De Goed Nest Kip is een langzaam groeiende kip, waarbij in de groeicyclus veel aandacht wordt geschonken aan dierenwelzijn, leefomgeving, antibioticareductie en verantwoord voer.
Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.plukon.nl/houderijen/goed-nest-kip of neem contact met ons op.

Kringloop op het bedrijf compleet maken

Het doel van Agro Giethoorn is om de kringloop op het bedrijf compleet te maken. De mest van de kippen wordt dan ook gebruikt in de biogasinstallatie evenals het afval van het akkerbouwbedrijf. De warmte die vrij komt van de motor wordt o.a. gebruikt voor de opwarming van de pluimveestallen. Lees hier meer over de biogasinstallatie en de kringloop op het bedrijf.