Toonaangevend agrarisch bedrijf

Agro Giethoorn is een toonaangevend agrarisch bedrijf dat steunt op vier pijlers. Het akkerbouwbedrijf is gespecialiseerd in de teelt en verwerking van aardappelen. Daarnaast heeft het bedrijf drie stallen met vleeskuikens. Om de kringloop op het bedrijf compleet te krijgen staan er sinds 2012 vier silo’s voor biovergisting.

Innovatief miljoenenbedrijf

Agro Giethoorn is in 1996 ontstaan door het bedrijf van de firma Cordes (2 neven Otto en Otto) samen te voegen met het bedrijf van Pieter Winter, die zojuist het bedrijf van zijn ouders had overgenomen. Vol overtuiging kozen de heren Cordes en Winter om hun bedrijven samen te voegen tot één onderneming. In april 1999 is Sander tot de maatschap toegetreden,op het moment dat zijn vader kwam te overlijden. In aanvang is het bedrijf onder de naam Maatschap Cordes-Winter naar buiten toe getreden, maar bij de overname van de “jonge” generatie in 2006 is de naam veranderd in Agro Giethoorn. De gedachte achter de samenvoeging is kostprijsbeheersing, efficiency, werkplezier en continuïteit. Met ongeveer 450 hectare grond in gebruik, 16 miljoen kilo aardappelen per jaar, 800.000 Goed Nest Kippen per jaar, 2 biogasinstallaties met een totaalvermogen van 2,8 MWh elektrische energie, een droger en gemiddeld 15 medewerkers is Agro Giethoorn gegroeid tot een innovatief miljoenenbedrijf. Per 31 december 2015 is Sander uit Agro Giethoorn getreden.

Agro Giethoorn in beeld

Heerlijk Overijssel

Introductie Agro Giethoorn

Fotoalbum

luchtfoto-4-vergisters-+-voerbakken

Ga naar fotoalbum