Onze betrokkenheid

We zijn maatschappelijk betrokken. Duurzaamheid is belangrijk voor ons eigen bedrijf en ook voor onze directe omgeving.

We vinden het belangrijk om kennis te delen over de agrarische sector.

Educatie en kennisoverdracht zijn daarom onlosmakelijk met ons bedrijf verbonden.

We zetten ons op het vlak van educatie in voor scholen, landbouworganisaties en het bedrijfsleven. Dit doen we onder andere door bedrijfsexcursies en sponsoring van regionale activiteiten en musea.