Hoe werkt het?

Vergisting is een biologisch proces waarbij, onder zuurstofloze omstandigheden (anaëroob), organische stof door micro-organismen wordt afgebroken tot methaan en kooldioxide. Co-vergisting is het gelijktijdig vergisten van verschillende producten.
Het hart van de biogasinstallatie zijn de vergisters. Dit zijn betonnen silo’s waar dagelijks mest en energierijke restproducten vanuit de landbouw en industrie (biomassa) worden ingevoerd. Bij een temperatuur van ca. 38°C komt hieruit biogas vrij.

Het biogas wordt, na conditionering, naar een Warmte Kracht Koppeling (WKK) gevoerd. In de gasmotor wordt het biogas verbrand. De door de gasmotor aangedreven generator levert elektrische stroom die afgezet wordt op het openbare elektriciteitsnet.
De gasmotor levert ook duurzame thermische energie in de vorm van warm water van ca. 80°C. De warmte wordt op het eigen bedrijf o.a. gebruikt voor het verwarmen van de kippenstallen, het verhitten van de digestaat en het drogen van agrarische producten

De mest (digestaat) die overblijft wordt gebruikt als meststof. De vloeibare mest wordt uitgereden op eigen akkers en de vaste fractie wordt geëxporteerd.