Groene energie

Op de locatie van het akkerbouw en pluimveebedrijf Agro Giethoorn is een 2 MW biogasinstallatie ontwikkeld welke door middel van het vergisten van biomassa groene stroom levert aan het akkerbouwbedrijf, de drogers en het openbare elektriciteitsnet.

Duurzame energieopwekking

In de biovergisters gaan organische restproducten van het eigen bedrijf, maar ook plantaardige restproducten. Hierbij kun je denken aan kippenmest, bloembollen en bermgras. Door te roeren komt er gas vrij. Het gas gaat naar de motor en de motor produceert vervolgens elektriciteit. De biogasinstallatie produceert 2 MWh groene stroom welke ca. 4000 huishoudens van elektrische energie kan voorzien. In 2013 is een 2e locatie in Baarlo, nabij Blokzijl, aangekocht. Op deze locatie wordt 835 kWh groene stroom voor circa 1500 huishoudens geproduceerd.

Agro Giethoorn teelt principieel geen gewassen voor de productie van energie. Grond moet je inzetten voor productie van voedsel voor mens en dier.