Producten voor het vergistingsproces

Agro Giethoorn is steeds op zoek naar producten die voor het vergistingsproces in aanmerking komen. Niet alle producten komen namelijk in aanmerking voor het vergistingsproces. Op de positieve lijst welke uitgegeven is door het Ministerie van Economische Zaken kun je zien welke producten geschikt zijn.

De lijst wijzigt regelmatig, dus wij adviseren u om regelmatig de lijst te raadplegen.

Graag wijzen wij u erop dat Co-substraten voor vergistingsdoeleinden alleen toegestaan zijn als het gehalte aan zware metalen en organische microverontreinigingen beneden bepaalde normen blijven. Agro Giethoorn houdt zich uitdrukkelijk aan de hiervoor geldende wettelijke normen en heeft een toeleveringsprotocol voor de borging van deze wettelijke normen.
Het digestaat dat overblijft na het verwerkingsproces is een homogene meststof waarbij de stikstof sneller beschikbaar komt voor de plant.

Aanmelden producten

Heeft u producten welke geschikt zijn voor het vergistingsproces en op de positieve lijst voorkomen?

Neem contact met ons op