Kostenposten omzetten naar inkomsten

Een kringloop op het bedrijf creëren, dat was het idee. In 2012 is de realisatie van de biogasinstallatie tot stand gekomen. Op het terrein van Agro Giethoorn staan vier biovergisters. Hiermee probeert Agro Giethoorn de kringloop op het bedrijf rond te krijgen. De kippenstallen hebben warmte en stroom nodig en leveren mest. Het akkerbouwbedrijf vraagt stroom en homogene mest en bezorgt restproducten van aardappelen. Deze kostenposten zijn bij Agro Giethoorn omgezet in opbrengsten.

Het akkerbouwbedrijf heeft behoefte aan mest met een homogene samenstelling. Door het proces van vergisten inclusief het scheiden van digestaat wordt mest van diverse samenstellingen omgevormd tot homogene meststoffen met optimale samenstellingen voor de akkerbouw.

Hoe werkt het?

Vergisting is een biologisch proces waarbij, onder zuurstofloze omstandigheden (anaëroob), organische stof door micro-organismen wordt afgebroken tot methaan en kooldioxide. Co-vergisting is het gelijktijdig vergisten van verschillende producten.
Het hart van de biogasinstallatie zijn de vergisters. Dit zijn betonnen silo’s waar dagelijks mest en energierijke restproducten vanuit de landbouw en industrie (biomassa) worden ingevoerd. Bij een temperatuur van ca. 38°C komt hieruit biogas vrij.

Het biogas wordt, na conditionering, naar een Warmte Kracht Koppeling (WKK) gevoerd. In de gasmotor wordt het biogas verbrand. De door de gasmotor aangedreven generator levert elektrische stroom die afgezet wordt op het openbare elektriciteitsnet en voor het eigen bedrijf gebruikte wordt.
De gasmotor levert ook duurzame thermische energie in de vorm van warm water van ca. 80°C. De warmte wordt op het eigen bedrijf o.a. gebruikt voor het verwarmen van de kippenstallen, het verhitten van de digestaat en het drogen van agrarische producten.

De mest (digestaat) die overblijft wordt gebruikt als meststof. De vloeibare mest wordt uitgereden op eigen akkers en de vaste fractie wordt geëxporteerd.

Duurzame energie

Nederland heeft in het kader van de Europese verplichtingen de taak om duurzame energie op te wekken. Om deze taak te realiseren heeft de regering een financiële stimuleringsregeling voor de producten van groene stroom beschikbaar gesteld. Voor agrarische bedrijven biedt deze subsidie mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Agro Giethoorn Energie

De eigenaar van Agro Giethoorn, Pieter Winter, is 60% aandeelhouder in Agro Giethoorn Energie. Ludan Renewable Energy is 40% aandeelhouder in Agro Giethoorn Energie. Ludan Renewable Energy heeft zorg gedragen voor de bouw van de biogasinstallatie en zorgt voor de biologische begeleiding. Medio 2018 heeft Pieter Winter de aandelen overgenomen van Ludan Renewable Energy.

 

Wilt u meer informatie over de biogasinstallatie?

Neem contact met ons op

De ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door:

Ludab Renewable Energy

Agro Giethoorn

Provincie Overijssel

Steenwijkerland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Als we ergens succesvol energieopwekking uit biomassa van de grond kunnen krijgen,
dan is het wel bij ons!